TJ Žihobce

KONTAKTY
O NÁS
AKTUALITY


Aktuálně

 

Rozhodnutí VV FAČR o ukončení fotbalových soutěží 2019-2020 ...

Přestože sezónu 2019/2020 jsme měli velmi dobře rozehranou a naše ambice směřovaly k postupu a návratu do vyšší soutěže, zasáhla "vyšší moc" a vše je jinak!!! Jak se bude vše dále vyvíjet záleží na dalším vývoji kolem COVID-19 a restrikcích v rámci vládních opatření.

Kromě sportovní činnosti je vážně ohrožena i letní sezóna v našem areálu, vč. koupaliště a kempu. Vzhledem k tomu, že provoz areálu je jediným zdrojem našich příjmů, nečeká nás v následujících měsících, stejně jako celou společnost, nic lehkého. Jsme si ovšem vědomi vážnosti situace a uvědomujeme si, že zdraví je na prvním místě. Věřme, že bude líp a brzo se zase setkáme. Společně to zvládneme!ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2019/2020
A SOUVISEJÍCÍCH OPATŘENÍCH


1. Ke dni 08.04.2020 se ukončuje Soutěžní ročník 2019/2020 ohledně mistrovských a pohárových soutěží vyjma:
a) soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže;
b) poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020.
2. Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
3. Ustanovení § 19 tohoto řádu o postupech a sestupech se pro soutěžní ročník 2019/2020 nepoužije vyjma případu, kdy
a) bude některé z družstev FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovat; a
b) počet družstev v příslušné skupině ČFL nebo MSFL nebude upraven postupem jiného družstva do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle § 21 Soutěžního řádu; a
c) ŘKČ nebo ŘKM výslovně rozhodne o tom, že z tohoto důvodu bude příslušný počet družstev sestupovat.
4. Řídící orgán soutěže pro případ vyššího počtu družstev v soutěži upraví v Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 počet postupujících a sestupujících družstev tak, aby po tomto soutěžním ročníku došlo k dosažení předpokládaného počtu družstev v jednotlivých soutěžích.
5. Ustanovení § 21 Doplňování míst v soutěžích není tímto rozhodnutím dotčeno, když právo účasti se odvozuje z pořadí ke dni ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 s tím, že se týká družstev umístěných od prvního místa včetně.
6. Řídící orgán zařadí do jednotlivých soutěží pro uskutečnění losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2020/2021 ty členské kluby, které byly zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní ročník 2019/2020, ledaže členský klub nesplní další podmínky stanovené v § 16 Soutěžního řádu.
7. Z předkol poháru FAČR postupují stejná družstva jako v soutěžním ročníku 2019/2020.
8. Výše kompenzačních poplatků podle § 33 se pro soutěžní ročník 2020/2021 snižuje na ½.
9. Výše kompenzačních poplatků stanovených v Rozpisu soutěže pro soutěžní ročník 2020/2021 nesmí být vyšší než ½ výše stanovené pro soutěžní ročník 2019/2020.
10. Ligová fotbalová asociace je oprávněna upravit Rozpis soutěží pro soutěžní ročník 2019/2020.
11. Pro losovací aktiv soutěžního ročníku 2020/2021 organizovaný ŘKČ a ŘKM se stanoví nejzazší termín 15.08.2020.
12. Semifinálová a finálové utkání poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020 se sehrají v nových termínech, které určí řídící orgán soutěže na základě dalšího vývoje opatření orgánů státní správy.
13. Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.

celý článek 7.4.2020


Zjímavé odkazy

 

Obecní úřad Žihobce  Obecní úřad
 Žihobce
Infocentrum Žihobce  Infocentrum
 Žihobce
Fotbal ŠumavaNet Cz  Fotbal
 ŠumavaNet Cz
OFS Klatovy na Fotbal.CZ  OFS Klatovy
 na Fotbal.CZ
Hospůdka na hřišti

 

DNES OTEVŘENO:10:00 - 20:00
ZÍTRA OTEVŘENO:10:00 - 20:00
Ubytování v areálu

 

Máme ještě volné chatky v termínech

  chatek
od 1.1.  7 chatek

Více informací zde.

Počasí v Žihobcích

 

REKLAMA

 

Možnost pronájmu reklamní plochy pro Vaši firmu v areálu TJ.

© 2010, 2014   TJ Žihobce
Design a realizace: Luboš Peleška, www.pelweb.cz