TJ Žihobce

KONTAKTY
AKTUALITY

Zjímavé odkazy

 

Obecní úřad Žihobce  Obecní úřad
 Žihobce
Infocentrum Žihobce  Infocentrum
 Žihobce
Fotbal ŠumavaNet Cz  Fotbal
 ŠumavaNet Cz
OFS Klatovy na Fotbal.CZ  OFS Klatovy
 na Fotbal.CZ
Počasí v Žihobcích

 

REKLAMA

 

Možnost pronájmu reklamní plochy pro Vaši firmu v areálu TJ.

TJ Žihobce

 

V pošumaví nedaleko města Sušice se nalézají Žihobce - obec, která v roce 1995 oslavila 950 let svého založení. V roce 1920 zde byla založena Tělovýchovná jednota pod původním názvem Sokol Žihobce, později pod názvem TJ Družstevník Žihobce (1972-1990). Od roku 1990 byl z názvu vypuštěn Družstevník a platil název Tělovýchovná jednota Žihobce. V roce 2015 byl na valné hromadě v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku název opět změněn, a to na TJ Žihobce, spolek.

Sportovní činnost je zaměřena především na fotbal, náš tým dospělých je dlouholetým účastníkem okresních soutěží. Přestože nemáme v současné době žádný mládežnický tým, věnujeme se dětem alespoň v rámci Sportovního kroužku při TJ, který je zaměřen na všestranné sportovní aktivity.

Rekreačně provozujeme malou kopanou, florbal, otužilecké plavání a tenis. Naši muži nad 45 let nás každoročně reprezentují na turnajích v malé kopané, zastoupení máme i při závodech ve vytrvalostním běhu.

Naše TJ se každoročně, tak jako i jiné spolky v naší obci, podílí na organizaci a pořádání různých společenských, kulturních a sportovních akcí.

Vedle sportovních a společenských aktivit provozujeme i hospodářskou činnost. Spravujeme a provozujeme rozsáhlý sportovní a rekreační areál, lterý je z části v našem vlastnictví a z části ho máme pronajatý od obce.  

Sportovní a rekreační areál TJ Žihobce

 

Sportovní a rekreační areál TJ Žihobce se nachází přímo pod obcí u hlavní silnice ze Sušice na Žihobce (směr přes Chmelnou a Dražovice).

Kromě udržovaného fotbalového hřiště a zrekonstruovaných sportovních kabin, zde naleznete i přírodní koupaliště s udržovaným sociálním zázemím, příjemnou hospůdku s venkovní zastřešenou pergolou a možnost ubytování ve vybavených dřevěných chatkách nebo ve stanech na upravené ploše pro stanování, případně ve vlastních karavanech s možností elektrické přípojky. V areálu mají ubytovaní k dispozici vlastní budovu se sociálním zařízením s bezbariérovým přístupem, vybavenou společnou kuchyňkou a sprchami. Návštěvníci jistě ocení i možnosti sportovního vyžití na tenisových kurtech s umělým povrchem a na dalších menších sportovištích - hřiště na malou kopanou, hřiště na volejbal a nohejbal, stůl na stolní tenis, basketbalový koš, ruské kuželky a spoustu dalších menších sportů. Dětské hřiště s mnoha zábavnými prvky zaujme nejen všechny menší děti, ale i jejich rodiče.

Všechny jistě potěší i krásný výhled na okolní kopce a malebnou obec Žihobce s dominantou žihobeckého zámku a žihobeckého kostela.

Žihobce

 

Štíhlá kostelní věž a zeleň zámeckého parku jsou dominantou jedné z nejmalebnějších vesnic v Pošumaví. Obec s více než třemi sty obyvateli a s bohatou historií nabízí návštěvníkům bohaté kulturní, společenské i sportovní vyžití.

Bližší informace o obci, její historii, památkách a celkovém životu v obci získáte na Informačním centru Žihobce - Muzeum Lamberské stezky v centru obce, nebo přímo na stránkách http://www.zihobce.eu/zajimavosti-v-okoli.

 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (1)

v souvislosti s členstvím v

TJ Žihobce, spolek
se sídlem: Žihobce 20, 342 01
IČ: 483 53 906
(dále též jako „TJ“)

TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje:

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození,
 3. adresu místa pobytu (bydliště),
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 5. rodné číslo,

(dále jen „Osobní údaje“), a případně kontaktní telefonní číslo a kontaktní email.

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění apod.

TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané TJ (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence TJ.

TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je TJ sdružena, předává Osobní údaje o svých členech těmto subjektům:

 • příslušným sportovním svazům,
 • České unii sportu, z.s. (ČUS),
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS,

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích,
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů.

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.

TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem.

Jestliže člen poskytne TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto zpracovávány a uchovávány až po dobu po dobu 10 let po ukončení jeho členství.

Člen je srozuměn se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

© 2010, 2014   TJ Žihobce
Design a realizace: Luboš Peleška, www.pelweb.cz