TJ Žihobce

KONTAKTY
O NÁS
AKTUALITY

Zjímavé odkazy

 

Obecní úřad Žihobce  Obecní úřad
 Žihobce
Infocentrum Žihobce  Infocentrum
 Žihobce
Fotbal ŠumavaNet Cz  Fotbal
 ŠumavaNet Cz
OFS Klatovy na Fotbal.CZ  OFS Klatovy
 na Fotbal.CZ
Hospůdka na hřišti

 

DNES OTEVŘENO:15:00 - 20:00
Počasí v Žihobcích

 

REKLAMA

 

Možnost pronájmu reklamní plochy pro Vaši firmu v areálu TJ.

Memoriál Jana Prokopa

 

Memoriál Jana Prokopa byl poprvé uspořádán v roce 1999 na počest bývalého dlouholetého předsedy a fotbalového funkcionáře TJ,  starosty obce a fanouška žihobeckého fotbalu v jedné osobě, který se velkou měrou zasloužil o rozvoj žihobeckého fotbalu.
Historie tělovýchovy a sportu v Žihobcích

 

Počátky a historii tělovýchovy a sportu v  Žihobcích lze zmapovat v současné době pouze na základě omezeného množství dostupných pramenů a z vyprávění pamětníků. Rádi bychom zmapovali historii a vývoj tělovýchovy a sportu v Žihobcích a proto budeme vděčni za veškeré připomínky, upřesnění i nové informace, které pomohou detailněji zmapovat tuto oblast činnosti v naší obci. Rádi bychom získali i nějaké fotografie či jiné doklady. Předem děkujeme za pomoc a spolupráci.

Dle původních Stanov Tělovýchovné jednoty Žihobce, které byly registrovány Ministerstvem vnitra dne 20.10.1993, začala organizovaná tělovýchova v Žihobcích v roce 1920 pod názvem Sokol Žihobce.

Z vyprávění pamětníků víme, že fotbal se v Žihobcích v minulosti hrával především na severním okraji obce, kde byly později postaveny bytovky JZD, případně na jiném místě, kde stačilo na posečené louce postavit provizorní brány. Tyto plochy sloužily pro rekreační fotbálek, případně pro sehrání pouťového fotbalového utkání. Venku se hrávalo častěji, zejména v Nezdicích, Nezamyslicích a v Soběšicích. Organizovaný fotbal v 50. a 60. letech minulého století v Žihobcích ještě neexistoval. Příležitostně sestavené fotbalové družstvo se skládalo hlavně z místních fotbalových nadšenců, kteří měli chuť a zájem si zahrát fotbal.

V 60. letech minulého století se v Žihobcích začala rozbíhat řada akcí zabezpečujících rozvoj občanské vybavenosti v obci. Vedle jiných staveb (vodovod, kanalizace, rekonstrukce restaurace na návsi, výstavba nové družstevní prodejny Jednota atp.) byla z bývalých panských koníren v zámeckém parku vybudována nová tělocvična, která na tehdejší dobu byla velice moderní a dodnes nám ji mohou závidět i daleko větší obce. Výrazným způsobem ovlivnila možnosti tělovýchovného, sportovního i společenského vyžití mládeže i ostatních obyvatel obce. V zámeckém parku bylo pro sportovní a tělovýchovné aktivity využíváno upravené malé hřiště, které sloužilo především pro rekreační volejbal a ostatní malé míčové sporty.

Koncem roku 1963 byla v rámci centrálně řízené organizované tělovýchovy oficiálně podána přihláška zdejší TJ do tehdejší ČSTV. Předsedou se stal Jan Prokop, který byl po krátké době vystřídán Václavem Frančíkem, novým učitelem žihobecké ZDŠ.

Počátek a základ současného fotbalového dění v obci lze datovat na počátek 70. let minulého století, kdy na zdejší ZDŠ vznikl pionýrský fotbalový kroužek. Zásluhu na jeho zřízení a vedení má, vedle pochopení a vstřícnosti tehdejšího vedení ZDŠ, především patronátní smlouva mezi školou a vojenským útvarem v Sušici. Sportovní přípravu mladých fotbalistů vedl jednu sezónu i hráč třetiligového fotbalového týmu ze Sušice. Fotbalové základy získávali mladí hráči především na zmiňovaném plácku v zámeckém parku, na louce u bytovek a v tělocvičně. Regulérní fotbalové hřiště v té době však nebylo stále k dispozici.

Koncem roku 1973 se v souvislosti s rozvojem místního JZD Žihobce a na základě iniciativy rady MNV Žihobce mění název TJ na TJ Družstevník. Dne 3.2.1974 se konala ustavující schůze TJ Družstevník Žihobce, která měla v té době 31 členů. Novým předsedou TJ se stal Bohumil Daněk.

V obci se po vybudování nové požární zbrojnice se zdravotním střediskem a nové MŠ začalo konečně otevřeně hovořit o nutnosti vybudování nového areálu pro sport, vč. víceúčelové vodní nádrže. V dubnu 1975 byl ve spolupráci s příslušnými orgány ONV proveden výběr vhodného staveniště, kde nyní stojí současný sportovní areál. Na místě dnešního fotbalového hřiště byla původně mokřina a místo dnešního regulovaného potoka se táhla pouze bahnitá stružka. V místech dnešních fotbalových kabin a chatek v areálu se nacházelo rumiště ze zbouraného zdiva staré cihelny. Bezprostředně po výběru staveniště byly zahájeny zemní práce, přičemž prostředky pro stavební práce (hloubení jámy vodní nádrže, drenáž na budoucím hřišti atp.) poskytlo místní JZD. Po regulaci potoka došlo k účinnému počátečnímu odvodnění plochy hřiště, které se tak dalo postupně po částech nouzově používat. Na hřišti se dalo trénovat a uskutečnil se zde první pouťový fotbal. Hrací plocha však byla stále, vzhledem k jílovitému podloží, dost promáčená. Provizorní dřevěné kabiny z bývalých stavebních buněk byly postaveny za severní brankou, kde byla později postavena i velká plechová kolna, která sloužila jako garáž pro autobus TJ a dodnes slouží jako příruční skladiště TJ.

V srpnu 1976 bylo oficiálně otevřeno současné fotbalové hřiště, které je nyní součástí sportovního a rekreačního areálu v Žihobcích. Kronika Obce Žihobce z let 1971 – 1995 na straně 61 (rok 1976) k tomu uvádí:

„ 8. srpna TJ Družstevník otevírá dvěma zápasy nově vybudované hřiště. Jeho odvodnění a povrchové úpravy si vyžádaly značný počet brigádnických hodin a ani finanční náklady poskytnuté OV ČSTV nejsou zanedbatelné. V pouťovém dopoledni nastoupili ženatí proti svobodným. Utkání se hrálo jako přípravné na odpolední zápas s Modetou Nezdice. Úplně nové dresy žihobeckých nepomohly proti zkušenému soupeři, figurujícím na předních příčkách třetí třídy kopané a tak pět hezkých gólů padlo jen do sítě žihobeckého brankáře.“

V dalších dvou letech, kdy byla hrací plocha hřiště dále zdokonalována, je postupně budováno fotbalové družstvo dospělých. V té době TJ Družstevník sehrává i několik utkání – Soběšice 3:3, Solo Sušice 1:2, Modeta Nezdice 5:4, 2:9 a 1:4. Na podzim roku 1979 je mužstvo dospělých konečně přihlášeno do nejnižší fotbalové soutěže okresu Klatovy.

V té době se novým předsedou TJ Družstevník stává Karel Baumruk a pod vedením Jaroslava Šrouba začínají muži nacvičovat na celostátní Spartakiádu. Své úsilí zúročují v létě roku 1980 vystoupením na Strahovském stadionu v Praze. Ve stejném roce organizuje TJ fotbalové soustředění pro žáky a začíná celoroční příprava, která v roce 1981 vrcholí přihlášením družstva žáků do okresní soutěže. Týdenní soustředění pro žákovský tým je organizováno i následující 3 roky, kdy mladí hráči jsou ubytováni ve stanech, celodenní stravu mají zajištěnou ve školní jídelně a celkový poplatek činí 20 Kč na osobu. Žákovský tým tehdy tvořili hráči Zdeněk Tábor, Václav Opava, Bohumil Daněk, Josef Chalupka, Ladislav Svatek, Miroslav Tábor, Luboš Peleška, Josef Peleška, Radek Mach, Jiří Fuks, Karel Harant, Jan Dlouhý a Michal Slivoň. Obětavým vedoucím a trenérem byl Jaroslav Kukrecht.

V roce 1982 je dokončena výstavba koupaliště v areálu a je zahájena výstavba nových fotbalových kabin, které jsou dokončeny v roce 1984. V roce 1986 vstupuje do pravidelné soutěže i fotbalové družstvo dorostu TJ Družstevník.

Počátkem 90. let minulého století se mění název na Tělovýchovná jednota Žihobce a novým předsedou TJ se stává Milan Vaněk. Ve sportovním areálu se dále pokračuje ve zkvalitňování zázemí, kdy jsou vybudovány nové tenisové kurty s umělým povrchem, nové chatky v kempu a nové sociální zázemí kempu. V roce 2007 nastupuje jako nový předseda TJ Jiří Fuks. V areálu je vybudováno nové dětské hřiště a za podpory evropských dotací je provedena generální rekonstrukce kabin. V roce 2012 se novým předsedou TJ stává Václav Matějovic a od roku 2015 se mění i název na TJ Žihobce, spolek.

TJ patří v současné době k nejaktivnějším spolkům v obci a pořádáním různých akcí se výrazně podílí na rozvoji nejen sportovního, ale i kulturního a společenského života v obci. V současné době při TJ působí pouze fotbalové mužstvo dospělých a dětský sportovní kroužek zaměřený na všestrannou sportovní aktivitu. Rekreačně členové TJ provozují florbal, tenis, nohejbal a plavání. Při TJ působí i bývalí aktivní fotbalisté TJ Žihobce, kteří vystupují pod hlavičkou SG Žihobce. Vedle sportovní činnosti provozuje TJ i ekonomickou činnost, kdy zajišťuje správu a provoz rozsáhlého sportovního a rekreačního areálu, vč. kempu a koupaliště. Náš areál je jednou z nejvýznamějších dominant a chloubou celé obce. Fotbalové mužstvo je tradičním účastníkem okresních soutěží. Největšího úspěchu dosáhlo v sezónách 2007-2008 a 2009-2012, kdy hrálo II. třídu – nejvyšší okresní soutěž. V současnosti je stabilním účastníkem III. třídy.

 

V příloze můžete shlédnout i původní studie a plány Areálu zdraví Žihobce, dnes Sportovního a rekreačního areálu TJ Žihobce. Ambiciózní a velkolepý původní projekt se sice v mnohém liší od konečného výsledku, což je v některých případech určitě škoda, ale i tak můžeme být na dnešní podobu našeho areálu pyšní. K nahlédnutí je i výňatek z obecní kroniky, kde je popisována výstavba koupaliště, jistě zajímavé čtení nejen pro pamětníky.

Na místě je určitě poděkování a vzdání úcty všem, kteří se na budování a postupné výstavbě areálu podíleli, stejně tak všem, kteří se dále starali a starají o jeho údržbu a další rozvoj.

Možná není všem dnům konec …

 

Historie "B" týmu

 

Histori "B" týmu v Žihobcích se začíná psát rokem 2010, kdy na počátku sezony 2010/2011, díky dohodě mezi týmy TJ Žihobce a Sokol Rabí, vznikla spolupráce s cílem doplnění obou kádrů posilami.
Tímto se stal celek TJ Rabí celkem TJ Žihobce B.

B-tým používá pro svá domácí utkání stadion na Rabí, kde má vytvořeno kvalitní zázemí.

Prvním trenérem Žihobeckého béčka se stává Jan Vošalík.

Historie Žihobeckého fotbalu

 

Historie Žihobeckého fotbalu se začíná psát rokem 1979. V tomto roce je první zmínka o registrovaném fotbalu v Žihobcích.

© 2010, 2014   TJ Žihobce
Design a realizace: Luboš Peleška, www.pelweb.cz